Meerderheid vindt overbodige gemeenteraad zinloze verkwisting van belastinggeld.

Op 27 maart 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Met grote verbazing neemt het college van burgemeester en schepenen kennis van het initiatief uitgaande van de CDenV fractie om een extra gemeenteraad samen te roepen op 2 april. Verbazing omdat het aangehaalde argument dat het niet nemen van een beslissing voor 4 april het DBFM-project Kofschip in gevaar zou brengen totaal ongegrond is. Schepen van onderwijs Ivan Blauwhoff (N-VA)  :

 

“Wij hebben in onderling overleg met de projectmanager van Scholen van Morgen een tijdskader afgesproken waarin de gemeenteraad een beslissing zal nemen op 2 mei. Onze gemeenteraadsleden worden uitgebreid geïnformeerd over het voorontwerp door Scholen van Morgen op de commissie van 22 april. Het is dus zeer duidelijk dat Scholen van Morgen geenszins de intentie heeft om het project op 5 april te stoppen. Dat zouden ze contractueel trouwens ook niet kunnen. Ik wil hier ook duidelijk stellen dat de meerderheid de vaste wil heeft dit dossier te realiseren. Het Kofschip heeft dringend nood aan een structurele oplossing voor het nijpende klassentekort en dit project is daarom meer dan nodig. ”

 

Burgemeester Marc Van der Linden (N-VA) : “Wij stellen ons ernstige vragen bij de werkwijze van CDenV. Ze roepen eenzijdig, zonder het minste overleg of correct zicht op het dossier, een gemeenteraad samen die totaal overbodig is. Het kostenplaatje van zo’n extra gemeenteraad loopt op tot boven de 4000 euro. Pure verspilling van belastinggeld. Geld dat we veel nuttiger kunnen besteden aan de echte noden van de Duffelaars.”

 

Ook An Verlinden (Sp.a), schepen en voorzitster van de gemeenteraad vindt de actie van CDenV onbegrijpelijk : “ Dit is een dossier dat de Duffelse belastingbetaler over een periode van 30 jaar bijna 4 miljoen euro gaat kosten. Het is dan ook uitermate belangrijk dat onze raadsleden daarover op een goed geïnformeerde en transparante wijze kunnen beslissen. Het is zeer bizar dat CDenV een voorontwerp wil laten goedkeuren dat ze zelf nog niet eens gelezen hebben.”
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is