30 minuten zone drastisch ingekrompen

Op 17 december 2010

Met genoegen heeft de N-VA Duffel vastgesteld dat de parkeersverordeningen in de Kiliaanstraat en de Kerkstraat aangepast zijn aan de verzuchtingen die wij bij het Schepencollege aankaartten, tenminste gedeeltelijk.  De maximumparkeertijd van 30 minuten is teruggebracht tot de eerste 24 meter van de Kiliaanstraat.  Hierbij is ook aan de wensen van de aanpalende zelfstandigen tegemoetgekomen.
Het College heeft blijkbaar zijn voortvarendheid om van de hele Kiliaanstraat en een deel van de Kerkstraat een max. 30 min.parkeerzone te maken ingezien.  Dat verheugt ons.
Als nu nog de bewegwijzering naar de grote parkeerplaatsen aan de rand van het centrum geplaatst wordt, weten niet-Duffelaars ook waarheen met hun wagen.
Het kan alleen maar de lokale middenstand ten goede komen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is