In Duffel is blijkbaar de ene vereniging de andere niet !

Op 6 december 2010

Vandaag lag op de gemeenteraad het volgende punt voor:  wijziging van het gemeentelijk reglement "Erkenning en subsidiëring van socioculturele verenigingen".
Met een totaal van 77 erkende en bij de cultuurraad aangesloten culturele verenigingen is het duidelijk dat Duffel een bloeiend verenigingsleven kent.  De wijze waarop deze verenigingen erkend en gesubsidieerd worden staat beschreven in het gemeentelijk reglement  " Erkenning en subsidiëring van socioculturele verenigingen". 

Dit reglement is er gekomen om een einde te stellen aan de willekeur van subsidiëring.  De wetgever heeft de gemeenten verplicht om, net zoals bij het jeugdwerk, een duidelijk reglement op te stellen.  Zo ook in Duffel. 

Bij het punt dat vandaag ter stemming op de gemeenteraad stond werd dit reglement gewijzigd.  Het college stelt voor om enkele uitzonderingen in het reglement te zetten.  Van de 77 erkende vereniging moeten twee verenigingen, fanfare De Trouwe vrienden en Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia,  niet voldoen aan het nieuwe reglement.  Waarom niet?  Wel, in hun antwoord op deze vraag vanuit de cultuurraad antwoordt het college zeer veelzeggend: "Omdat deze twee verenigingen belangrijk zijn voor Duffel".  En die 75 andere dan?
De N-VA vindt het ongehoord dat voor een college bepaalde verenigingen belangrijker zijn dan de andere.  Wij vinden het tevens niet kunnen dat het college bepaalde verenigingen boven een reglement plaatst.
Het ontbreekt het college in deze aan duidelijke motivering en onderbouw.  Waar men wel eerlijk in was, is dat beide verenigingen te weinig geld krijgen als zij moeten voldoen aan het reglement.  N-VA heeft absoluut niets tegen fanfares en harmoniën en begrijpt zeer goed dat de werking van een muziekmaatschappij anders is dan die van een andere vereniging.  We willen best aannemen dat hun kosten voor instrumenten en partituren hoger zijn dan die van andere verenigingen.

Dit kan echter geen motivering zijn om niet te moeten voldoen aan een reglement.  De N-VA kan zich dan ook niet akkoord verklaren met deze gang van zaken.  Wij verzetten ons met klem tegen het bevoordelen van bepaalde verenigingen, welke dan ook! 

Ons raadslid, Koen Frederickx,  heeft dan ook tegen deze uitzondering op het reglement gestemd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is