Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Theo BOEL

Voorz. RvB & Dir.comité Volkswoningen Duffel, Voorzitter beheerscomité Interlokale ver. Wonen langs Dijle & Nete, Voorzitter RvB PWA&dienstenchequebedrijf, Ondervoorz. RvB SVK Budokam, Ondervoorz. van Intergemeentelijke Dienst Schuldbemiddeling BODUKAP

Sofie JOOSEN

Bestuurder Autonoom Gemeentebedrijf Duffel

Marc VAN DER LINDEN

Politieraad, OFP Provant, IGEMO P&B, zoneraad Rivierenland, afgevaardigde GASAM, RvB Kempens Landschap, lid conferentie burgemeesters arr. Mechelen

Koen FREDERICKX

Lid Politieraad BODUKAP, lid AV IVAREM, lid Kleine Landeigendom Mechelen, bestuurder Intercomm. Hooge Maey, lid RVB FINEA

Ivan BLAUWHOFF

Lid raad van bestuur en Directiecomité IGEMO

Glenn ASSELBERGHS

Lid Beheersorgaan gemeenschapscentrum, AV SVK BODUKAM, AV IDSB BODUKAP

Chris DE VOS

Lid Politieraad BODUKAP, IMEA, G-overleg Duffel en Resoc Mechelen, afgevaardigde AV PIDPA en IMEA, afgevaardigde voor het Netebekken, bestuurder Autonoom Gemeentebedrijf Duffel

Steven VAN CAMP

Voorzitter DARIS (Duffelse Advies Raad voor Internationale Solidariteit)

Bert VAN WINKEL

Lid GECORO en Gemeenschapscommissie Duffel