Energie en het lokale bestuur.

16 mei 2017 - 19:30

Wat zijn de toekomstige uitdagingen voor het lokale bestuur als het over energie gaat ?

N-VA Duffel organiseert een spreekavond over dit thema met 3 specialisten. 

Elk van de sprekers zal een kort beeld schetsen over het thema, elk vanuit zijn expertise.

Daarna volgt een panelgesprek onder de deskundige moderatie van Luc Huysmans van Trends.

De volgende thema's zullen aan bod komen :

Prof. Dr. Ir. Ronnie Belmans, CEO van Energy Ville :

 • Hoe ziet de woning/gemeente van de toekomst er uit en hoe geraken we er ?
 • Zijn epo/epc normen goed ?
 • Zijn PV panelen een goede investering ?
 • Wat doet een slimme meter?
 • Is energie zo essentieel, of is het comfort dat de mensen drijft ?
 • Hoe begin ik aan nieuwbouw: warmtepomp als basis.
 • Wat doe je bij diepe renovatie: pas op voor overisoleren !
 • Gemeente: voorbeeldfunctie op eigen gebouwen PV, nieuwe gebouwen energie-efficiënt. Ontwikkeling van (coöperatieve ?) windenergie.
 • Mobiliteit: CNG : één laadpaal maakt de lente niet. 

Peter De Bruyne, directeur van de streekontwikkelingsintercommunale IGEMO :

 • Toenemend belang van energie- en klimaatbeleid + vertaling in gemeentelijk beleid (o.a. COM)
 • Veelheid aan lokale instrumenten projecten en initiatieven (energiescans, EPC, thermoscan, SDIP / SGIP / SMIP, energielening, See2do, iSave, energiearmoede,…)
 • Link met wonen (benoveren, premieadvies, geschikt verder huren,…)
 • Knelpunten en uitdagingen
 • Veelheid aan initiatieven en actoren (wie ziet door het bos nog de bomen) -  nood aan coördinatie (versterking, supp- en complementair werken,  1+1=3,…)
 • Gebrek aan afstemming van instrumenten (ad hoc, geen aansluiting,…) – nood aan ontzorging en trajectbegeleiding waarbij mensen, bedrijven, groepen worden meegenomen in een flow (van scan / audit tot concrete initiatieven met zelfs financiering)
 • Nood aan goede informatieverstrekking en adviesverlening aan burgers, bedrijven, verenigingen, scholen,… Best door overheid die nabij is, die vertrouwd is, die loketfunctie heeft… m.a.w. de lokale besturen (naar analogie met of als uitbreiding van de woonwinkels). 

Bert Wollants, Federaal Parlementslid, schepen Lier, Energiespecialist :

 • Visie op lokale openbare verlichting

- draagvlak
- besparingen
- bekijken van de totale kostprijs van eigenaarschap
- lange termijnvisie <-> prikacties

 • Goede voorbeeld als gemeente

- aanwenden kennis die bestaat
- geïntegreerde planning 

- communiceren initiatieven
- GIS-beleid als opstap naar meer efficiëntie

 • mobiliteit in de gemeente

- eigen diensten
- burgers
- bezoekers (detailhandel)

 

Adres: 

Parochiezaal Mijlstraat

Mijlstraat 108

2570 Duffel