Welzijn en sociale zaken

De gemeente is in de eerste plaats regisseur van het lokaal sociaal beleid en ziet erop toe dat er een voldoende en gedifferentieerd aanbod is. Ze bundelt de expertise van de lokale actoren en werkt nauw met hen samen om lacunes in het aanbod te detecteren en op te vullen, bij voorkeur door de lokale spelers. We ondersteunen initiatieven die goed werk leveren en bijdragen tot de sociale cohesie, ongeacht tot welke zuil ze behoren.

Duffel moet een zorgzame gemeente zijn voor iedereen. In onze sterk geïndividualiseerde maatschappij voelen velen zich alleen. Ouderen, mindervaliden, zieken, alleenstaande ouders en minderbedeelden staan dikwijls alleen met hun problemen en denken nergens terecht te kunnen. Individualisering leidt ook tot isolatie en het mogelijk laattijdig erkennen van (gezondheids)situaties die de levenskwaliteit hypothekeren.

We laten niemand aan zijn lot over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid. Concreet betekent dit dat we binnen alle beleidsdomeinen rekening houden met de impact op gezinnen, personen met een beperking, senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen. Als gemeenschapspartij sluiten we niemand uit, maar kiezen we voor inclusie. We zorgen ervoor dat wie wil, actief kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. Op die manier maken we van onze gemeente een warme gemeenschap.

Nieuws over dit onderwerp

Vlaanderen investeert in Duffelse scholen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert € 460.402,97 in het Sint-Norbertinus Instituut (SNOR) in Duffel. “We timmeren verder aan een betere onderwijskwaliteit voor onze leerlingen”, zegt …