Vrije Tijd

Wat mensen in hun vrije tijd doen, draagt niet enkel bij aan persoonlijke ontwikkeling maar ook aan de versterking van de sociale samenhang. Denk maar aan het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de buurten wijkwerking, de jeugdwerking en het grote sportieve aanbod in onze gemeente. Dit rijke Duffelse verenigingsleven is het fundament van een bloeiende gemeenschap. Het verenigingsleven ondersteunen kan op verschillende manieren waaronder het ter beschikking stellen van infrastructuur en het geven van subsidies enkele van de mogelijkheden zijn. N-VA Duffel wil dan ook voluit dit verenigingsleven blijven ondersteunen.

Cultuur

Kunst en cultuur moet meer aanwezig zijn in Duffel. Integratie van beeldende of grafische kunst in de openbare ruimte (parken, straatbeeld,…) heeft een meerwaarde en zou een evidentie moeten zijn. Er kan een voorbeeld genomen worden aan de initiatieven die het psychiatrisch ziekenhuis reeds neemt. Deze blijven we ondersteunen.

Het is de taak van de gemeente om alle kunstvormen (woord, muziek, dans,…) dicht bij onze bewoners te brengen.

Jeugd

De jeugd is de toekomst. Jongeren willen zelf hun keuzes maken en wij willen dit als N-VA Duffel ondersteunen. We laten jongeren participeren in het besluitvormingsproces, en niet alleen over jeugdthema’s. Voor ons is het belangrijk dat jongeren in hun gemeente plekken hebben waar ze zichzelf kunnen zijn en elkaar kunnen ontmoeten.

Sport

Als gemeentebestuur willen we zo veel mogelijk inwoners op een kwaliteitsvolle manier levenslang laten sporten. We willen sport toegankelijk en bereikbaar maken voor elke Duffelaar, niet alleen omdat het gezond is, maar ook omdat het de sociale vaardigheden stimuleert en de levenskwaliteit verhoogt.

Duffelaars dienen terecht te kunnen in goed onderhouden, kwalitatieve en functionele sportaccommodatie in hun eigen gemeente. Het is immers de basisvoorwaarde om te kunnen sporten. We gaan voor een hedendaagse sportinfrastructuur en zetten in op een breed en laagdrempelig aanbod, zowel voor clubs als voor individuele sporters.

Nieuws over dit onderwerp

Nieuw skatepark

Sinds midden november wordt er gewerkt aan het nieuwe skatepark aan de Rooienberg, vlakbij de Duffelse sporthal. Ondanks de weersomstandigheden begint het skatepark al mooi vorm te krijgen. Het nieuwe …

We maken werk van beloofde fuifzaal

De gemeente Duffel heeft een akkoord bereikt met de eigenaars van domein De Pollepel en koopt de gronden aan. Met deze unieke aankoop wil de gemeente Duffel de toekomst van het recreatiedomein veilig …