Archeologisch vooronderzoek op speelplaats ’t Kofschip

Op 9 januari 2014, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Het Duffels gemeentebestuur plant een uitbreiding van de gemeentelijke basisschool ’t Kofschip in combinatie met de bouw van een Initiatief voor Buitenschoolse opvang  (IBO). In december 2013 werd de bouwvergunning afgeleverd en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het aanbestedingsdossier.

In functie van de geplande uitbreiding van de gemeentelijke basisschool 't Kofschip en de bouw van het IBO dient nu ook een archeologische voorstudie uitgevoerd te worden.

 “Door de hoger gelegen ligging van de basisschool bestaat er een kans dat er waardevolle opgravingen kunnen worden uitgevoerd. Als gemeentebestuur zijn we verplicht om dit via een archeologische voorstudie te onderzoeken,” legt Ivan Blauwhoff, schepen voor onderwijs, uit.  “Als uit deze voorstudie blijkt, dat er inderdaad waardevolle restanten onder de speelplaats gelegen zijn, dan verplicht het Agentschap Onroerend Erfgoed ons om een echt diepgaand archeologisch onderzoek te voeren. Aangezien dergelijke onderzoeken heel wat tijd in beslag kunnen nemen, werd er in samenspraak met de schooldirectie beslist om niet te wachten op een volgende vakantieperiode.” Kostprijs van deze werken bedraagt 15.696 euro, exclusief BTW.

De aannemer moet er voor zorgen dat de school verder moet kunnen functioneren en een veilig verloop voor al onze kinderen, ouders en personeelsleden garanderen.

Concreet ziet de planning van de werken er als volgt uit:

·       donderdag 9 januari: plaatsing herasomheining

·       vrijdag 10 januari: uitbreken betonnen tegels van de speelplaats

·       maandag 13 januari: archeologische opgravingen op de speelplaats

·       dinsdag 14 januari e.v.: opnieuw plaatsen betonnen tegels speelplaats

·       donderdag 16 januari e.v.: archeologische opgravingen speeltuin Dr. Jacobsstraat

De school zal trachten om van de nood een deugd te maken. “Een archeologisch onderzoek op een speelplaats gebeurt niet elke dag,” zegt schepen voor onderwijs Ivan Blauwhoff. “Dit is dan ook een unieke kans om de oudste leerlingen meer info te geven over het doel en de manier van werken bij een archeologisch onderzoek.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is