Duffelse gemeentebestuur stelt haar meerjarenplan 2014-2019 voor

Op 27 november 2013, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, OCMW-raad

 

Vandaag stelt het Duffelse gemeentebestuur haar meerjarenplan 2014-2019 voor. Startpunt voor het meerjarenplan was de financiële situatie van de gemeente, rekening houdend met de maatschappelijke uitdagingen waar onze gemeente de komende jaren voorstaat en het politieke project dat de nieuwe bestuursploeg wil realiseren.

 De gemeentefinanciën lijden onder 3 problemen. Ten eerste gaf de gemeente de voorbije jaren aanzienlijk meer uit dan er beschikbaar was, waardoor we onze spaarpot systematisch opgebruikten. Tegelijkertijd koos men ervoor te investeren in grote projecten, waardoor de schuldenlast zich verder opstapelde en we de komende jaren nog veel leningen zullen moeten afbetalen. Tenslotte dragen we de financiële gevolgen van keuzes uit het verleden. De bouw van de brandweerkazerne en de exploitatie van de nieuwe sporthal zullen het gemeentebudget zwaar hypothekeren de komende jaren.

 “Indien we niet zouden ingrijpen en bijsturen, zouden we evolueren naar een tekort van om en bij de 7 miljoen euro in 2019,” licht eerste schepen Staf Aerts toe. “Uiteraard kunnen en mogen we dit niet laten gebeuren. Meer zelfs: de nieuwe manier van plannen en budgetteren - de Beleids- en Beheerscyclus - verbiedt ons om structureel in het rood te gaan. Wat vroeger kon, kan nu niet langer. We moeten een strikte budgettaire discipline aan de dag leggen. Als goede huisvader streven we dus een evenwicht na tussen de verhoging van onze inkomsten en het verminderen van onze uitgaven. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de gemeentelijke dienstverlening.”

 Burgemeester Van der Linden: “Aan de kant van de inkomsten zal de onroerende voorheffing stijgen tot 1150 opct. De gemeentelijke saneringsbijdrage (GSB) klikken we voor 6 jaar vast op 1,33€/m3. De intercommunale Ivarem harmoniseerde de contantbelasting voor afval, waardoor gezinnen voortaan een vaste maandelijkse bijdrage van 4,5€ dienen te betalen. Voor het overige blijven de meeste gemeentelijke belastingen dezelfde. Aan de personenbelasting wordt niet geraakt. We blijven hiermee zowel voor onroerende voorheffing als personenbelasting de belastingsvriendelijkste gemeente van ons arrondissement. Bovendien bouwen we zowel voor de bedrijven als voor de gezinnen een correctiemechanisme in: voor de bedrijven verlagen we de belasting op de drijfkracht naar 5€/kWh; voor de gezinnen geven we onder bepaalde voorwaarden een sociale korting van 2€/maand op de contantbelasting voor afval.”

 “Langs uitgavenzijde zal het bestuur jaarlijks structurele besparingen doorvoeren,” gaat burgemeester Van der Linden verder. “Dit gedurende de volledige legislatuur. Dat vergt een volgehouden inspanning die organisatie-breed, geleidelijk en doordacht aangepakt wordt. We kiezen hiermee niet voor de makkelijkste weg: we kijken kritisch naar onszelf en proberen te bezuinigen waar mogelijk en de mensen en middelen zo efficiënt en doelmatig mogelijk in te zetten. Een kritische doorlichting van onze werkingsbudgetten en een personeelsaudit zal ons daarbij helpen. Concreet hebben we voor 2014 onder meer volgende besparingen vastgelegd: inperken van de receptie- en representatiekosten, verminderen van abonnementskosten, verlagen van de energiekosten, meer digitalisering en optimaliseren van onze verzekeringspolissen. Om onze personeelskosten onder controle te houden streven we naar meer gemeenschappelijke diensten tussen OCMW en gemeente. Onze brandweer zal efficiënter opgeroepen worden door middel van een statusmeldingssysteem. Er vallen geen naakte ontslagen.”

 “Goed besturen is vooruitzien en je inwoners een mooi toekomstperspectief bieden,” vult schepen An Verlinden aan. “Een gemeente moet vooruitgaan, zich blijven ontwikkelen, want stilstaan is achteruitgaan. Niets doen of knippen in onze gemeentelijke dienstverlening is dus geen optie. Daarom zullen we  de komende jaren blijven investeren in onze gemeente.”

 De belangrijkste projecten zijn:

 (1)  Instandhoudingswerken Ter Elst                     1,4 miljoen € (80% te recupereren via subsidies)

(2)  Cinema Plaza                                                           7,9 miljoen € (3,7 miljoen te recupereren)

(3)  Sport & Recreatie                                                  3,9 miljoen €

(4)  Jongeren en Gezinnen                                        3,6 miljoen €

(5)  Lokale Economie                                                    0,3 miljoen €

(6)  Dienstencentrum                                                  1,3 miljoen €

(7)  Openbare Werken                                                8,0 miljoen € (30% te recupereren via subsidies)

(8) Onderwijs                                                                  5,8 miljoen € (1,4 miljoen te recupereren via subsidies)

(9) Klanvriendelijke dienstverlening                      0,5 miljoen €

(10) Een performante organisatie                           0,8 miljoen € 

 “Naast deze zichtbare investeringen zal de nieuwe bestuurswind ook voelbaar zijn in de nieuwe bestuurscultuur die wij actief uitdragen en vormgeven,” aldus An Verlinden. “Kernwaarden van deze nieuwe bestuurscultuur zijn: mensgerichtheid, kwaliteit en professionalisme, openheid en transparantie, betrokkenheid en duurzaamheid.”

 Burgemeester Van der Linden besluit: “Met dit meerjarenplan kiest het gemeentebestuur voor een project dat zowel haalbaar als ambitieus mag genoemd worden. Samen met al onze inwoners gaan wij de uitdagingen waar we voorstaan aan en kijken we de toekomst hoopvol tegemoet. “

 Meer info voor de pers:

 Marc Van der Linden     0475/41.42.26

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is