GEZAMENLIJK PERSBERICHT N-VA DUFFEL - GROEN-SP-A DUFFEL

Op 29 oktober 2012, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Gemeenteraad

Op de verkiezingsavond van 14 oktober 2012 gaven de afdelingsbesturen van zowel N-VA, Groen als sp.a hun fiat om coalitieonderhandelingen op te starten.

Inmiddels zijn we twee weken verder en zaten de drie partijen reeds meerdere keren samen. Deze gesprekken verlopen in een zeer constructieve sfeer en we hebben vastgesteld dat we een gemeenschappelijke visie voor Duffel hebben. We zijn dan ook verheugd te kunnen mededelen dat een akkoord werd bereikt over het vormen van een bestuursmeerderheid. De voordrachtsakten werden deze middag overhandigd aan de gemeentesecretaris.
Vanaf 2013 zal het Duffelse college de volgende samenstelling krijgen:

 1. Burgemeester:
  Marc Van der Linden (N-VA)
 2. Eerste schepen:
  Staf Aerts (Groen)
 3. Tweede schepen:
  Ivan Blauwhoff (N-VA; 2013-2015) & Rita Bellens (N-VA; 2016-2018)
 4. Derde schepen:
  An Verlinden (sp.a)
 5. Vierde schepen:
  Sofie Joosen (N-VA)
 6. Vijfde schepen:
  Nora Bertels (Groen)
 7. OCMW-voorzitter:
  Theo Boel (N-VA)

Maar liefst drie sterke vrouwen, netjes verdeeld over de drie partijen, zullen deel uitmaken van het schepencollege. Daarmee heeft Duffel nog nooit zo'n vrouwelijk bestuur gekend.  Onze drie schepenen jonger dan 35 jaar geven de verjonging die we vooropstellen, een reëel gezicht.

 

Over een aantal belangrijke thema's werd reeds een akkoord bereikt. De komende weken zal de nieuwe bestuursploeg haar inhoudelijk bestuursprogramma verder uitwerken en openbaar maken. N-VA, Groen en sp.a kunnen alvast meegeven dat hun programma zal opgebouwd zijn rond de volgende krachtlijnen:

 1. Openbaarheid van bestuur, transparantie en participatie als fundamenteel uitgangspunt.
 2. Een moderne, dynamische en ambitieuze gemeente die investeert in toekomstgerichte projecten en tegelijk als een goede huisvader haar financiën beheert.
 3. Een evenwichtig beleid naar alle doelgroepen toe.

In november zal een persconferentie worden georganiseerd, waarin zowel de belangrijkste aspecten van het inhoudelijke bestuursakkoord als de bevoegdheidsverdeling worden toegelicht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is