Overlijden van Guido Dutry, medestichter van N-VA Duffel

Op 3 juni 2015, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

Op 2 juni 2015 ontviel ons Guido Dutry, echtgenoot van ons bestuurslid Joke Robion. Guido, gewezen directeur van ‘Vlamingen in de Wereld’, was – naast vele andere dingen – een overtuigd en levenslang Vlaams-Nationalist, die al in 1954 lid werd van de vroege Volksunie. Als geboortige West-Vlaming (Ieper °1937) verhuisde hij in 1971 naar Duffel, waar hij in 1977 OCMW-bestuurslid werd.  Na de splitsing van de Volksunie trad hij toe tot de N-VA, die in oktober 2001 was opgericht.  Op voordracht van o.m. wijlen Walter Luyten werd Guido in januari 2002 lid van het N-VA-partijbestuur. Guido stond in het najaar 2003 mede aan de wieg van de afdeling N-VA Duffel. In dit uur van afscheid gaan onze gedachten van medeleven uit naar Joke, die Guido tot het laatst terzijde stond, en de hele familie. Als bijlage een tekst en situering van Guido zelf, omtrent de ontstaansgeschiedenis van N-VA Duffel, als warme herinnering aan deze bijzondere man.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is