De tijd van Theo

Op 25 januari 2021, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

Artsen leggen in Vlaanderen de ‘Eed van Hippocrates’ af, ook wel gekend als de artseneed. Daarin beloven ze naar best vermogen een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en de samenleving te zullen nastreven. Ook Theo Boel legde die eed ooit af. Theo was in Duffel gekend als dokter Boel en stond dicht bij zijn patiënten. Toen hij zich in 2012 engageerde om politiek actief te worden, koos hij resoluut voor de N-VA. Met een mooie persoonlijke score sleepte ‘meneer doktoor’ zelfs vlot een schepenzetel in de wacht. Het was duidelijk dat niet alleen zijn patiënten maar ook de Duffelaar vertrouwen had in Theo.

Theo werd OCMW-voorzitter. Ook zijn politieke leven zette hij dus in het teken van zijn medemens en meer bijzonder de zwakkeren in onze samenleving. In het OCMW-rusthuis zorgde hij voor een nieuwe wind. Hij wilde de ouderen jong houden. De tovertafel, mobiele keuken en nieuwe moestuin in het WZC zijn hiervan maar enkele voorbeelden.

In 2018 stond Theo als uittredende schepen opnieuw op onze lijst. En dat hij een vast kiespubliek heeft, bewijzen zijn scores. In 2012 kreeg Theo 463 voorkeursstemmen, in 2018 waren dat er 462. Misschien dat zijn vrouw vond dat hij als schepen wat weinig thuis was.

Theo werd opnieuw schepen en gooide het over een andere boeg. Hij werd schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, sociale huisvesting, personeel en interne ondersteuning. Theo ging deze uitdaging niet uit de weg en was van mening dat als je nieuwe thema’s of bevoegdheden kreeg je jezelf maar moest inwerken tot je een expert was. De uitbreiding en ontharding van de Babbelbeekse Beemden is terecht een project waar Theo fier op is.

Waar Theo nog enorm fier op is, zijn zijn kleinkinderen. Nu Theo afscheid neemt van de politiek zullen zijn oogappels hun opa meer voor zich hebben. We willen Theo maar ook zijn vrouw en familie bedanken voor de vele jaren inzet voor onze partij, voor Duffel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is