Duffel gaat foutparkeerders beboeten met GAS

Op 17 december 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De gemeente Duffel gaat voortaan foutparkeerders zelf beboeten via het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).

De gemeente kan autonoom optreden en een administratieve sanctie opleggen voor een aantal overtredingen. Het gaat om overtredingen die voordien in het Strafwetboek stonden, namelijk zwerfvuil, sluikstort, hondenpoep, … Sinds 1 juli 2015 zijn ook sommige vormen van stilstaan en parkeren overgeheveld naar de GAS-wetgeving.“Op deze manier krijgen we als gemeente een extra middel in handen om op te treden.”, reageert een tevreden burgemeester Marc Van der Linden.

De gemeenteraad keurde op maandag 14 december de bijzondere politieverordening, het protocolakkoord met de Procureur des Konings en de samenwerking met Stad Mechelen goed. Mechelen is de beherende gemeente van de interlokale vereniging GAS Arrondissement Mechelen (GASAM).

De politie kan de overtredingen vaststellen. Ambtenaren van de interlokale vereniging GASAM leggen de administratieve geldboete op.

Er wordt vaak fout geparkeerd. Vooral aan de schoolpoorten en tijdens de wekelijkse markt blijft dit een pijnpunt. Dat levert gevaarlijke situaties op. Denk maar aan het parkeren op het voet- of fietspad dicht bij een school. Kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan, moeten dan de rijbaan op. Dat is onverantwoord.

De nieuwe GAS-wetgeving bepaalt de hoogte van de boete. Zo betaal je voor het parkeren op een plaats waar je niet mag parkeren 55 euro en voor het foutparkeren op een gehandicaptenplaats 110 euro.

“We hebben vanuit de politiezone al heel wat sensibiliserende acties ondernomen. Die gaan we uiteraard verder zetten maar nu hebben we zelf een stok achter de deur.” besluit burgemeester Marc Van der Linden.”

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is