Duffelse financiën op het juiste spoor, schuldgraad daalt opnieuw.

Op 21 juni 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 26 juni wordt de jaarrekening van de gemeente Duffel voor het jaar 2016 vastgesteld. Die jaarrekening toont aan dat het met de Duffelse financiën verder de goede weg op gaat. De gemeente realiseerde een mooie besparing door de verzekeringsportefeuille en de lopende leningen te herzien en bovendien daalde de openstaande schuld met 1.750.000 euro. Een tweede daling op rij.

 

Burgemeester Marc Van de Linden (N-VA), bevoegd voor financiën is blij: “Het saneren van de Duffelse financiën was één van de prioritaire doelstellingen bij het begin van deze legislatuur. Toen ik in 2013 in het gemeentehuis kwam, bedroegen de jaarlijkse uitgaven een miljoen euro meer dan de inkomsten. En de grote facturen, voor onder meer de nieuwe brandweerkazerne en de nieuwe sporthal moesten nog volgen. Daardoor zijn de schulden op 10 jaar tijd verviervoudigd. Onze gemeente voldeed dan ook niet aan de nieuwe strenge eisen die ondertussen door de Vlaamse overheid zijn opgelegd en ingrijpen was nodig. Ik ben zeer verheugd dat deze ingrepen nu hun vruchten afwerpen en dat het financiële kompas terug de goede richting uitwijst.”

 

Mooie besparingen werden gerealiseerd door het herbekijken van de verzekeringsportefeuille en door het herzien van de leningen. Zoals vele Vlamingen heeft ook de gemeente, gebruik makend van de lage rente, de lopende leningen herzien. Daardoor betaalde Duffel in 2016 70.000 euro minder interesten af dan voorzien. Voor de verzekeringsportefeuille werd een gezamenlijke heraanbesteding in de markt gezet samen met de gemeentebesturen en OCMW’s van Puurs en Berlaar. Op die manier werd in 2016 een besparing gerealiseerd van 77.000 euro voor de gemeente, dat is maar liefst 60 %, en nog eens bijkomend 24.000 euro voor het OCMW.

 

Een ander opvallend cijfer in de jaarrekening 2016 is de erfpachtvergoeding die Duffel kreeg voor de terbeschikkingstelling van de brandweerkazerne aan de zone Rivierenland. De zone betaalde daarvoor éénmalig 4.268.755 euro aan Duffel. De erfpacht loopt voor een periode van 49 jaar. Door de erfpacht blijft de gemeente Duffel eigenaar van de grond maar de onderhoudskosten zijn volledig ten laste van de zone. De kostprijs van de kazerne bedroeg bijna 8 miljoen euro maar een studie van de brandweerzone wees uit dat ze veel te groot is en dat maar 40% van de oppervlakte door de zone zal gebruikt worden. De gemeente kan wel gebruik blijven maken van die gedeelten van de kazerne die niet door de brandweerzone benut worden.

 

Marc Van der Linden: “Onze financiën ogen eindelijk terug gezond en kunnen tegen een stootje. Dat is nodig want in de toekomst wachten er nog uitdagingen. Het is de vaste wil van mijn bestuursploeg om op de ingeslagen weg verder te gaan. We bouwen de volgende jaren de schuld verder af, houden zowel de personenbelasting als de onroerende voorheffing op het laagste tarief van heel het arrondissement Mechelen en blijven verder investeren waar nodig. Zo kochten we vorig jaar het leegstaande postgebouw en de terreinen van VV Duffel. Daarnaast zijn ook de werken aan Cinema Plaza, het nieuwe jeugdhuis, de nieuwbouw voor gemeentelijke basisschool ‘t Kofschip en de nieuwe naschoolse kinderopvang in Duffel-Oost lopende.“

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is