Gemeente en OCMW halveren kost van verzekeringsportefeuille

Op 14 januari 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, OCMW-raad

Op vraag van de gemeenten Duffel, Puurs en Berlaar organiseerde de streekontwikkelingsintercommunale IGEMO een gezamenlijke heraanbesteding van de verzekeringsportefeuilles voor de drie gemeente- en OCMW-besturen. De resultaten zijn zonder meer verbluffend te noemen. Zo zullen het OCMW en gemeentebestuur van Duffel jaarlijks maar liefst 100.000 euro minder premies betalen. Een besparing van maar liefst 55 %.

IGEMO is een intercommunale van 11 steden en gemeenten uit de regio Mechelen. Vorig jaar lanceerde IGEMO het aanbod om de verzekeringsportefeuilles gezamenlijk te heraanbesteden. Drie gemeenten - Duffel, Berlaar en Puurs - gingen op het aanbod in. In een eerste fase werd een audit van de huidige verzekeringen uitgevoerd en vervolgens werden de diverse te verzekeren risico’s gezamenlijk aanbesteed. IGEMO begeleidde het gehele proces en trad op als opdrachtencentrale.

Burgemeester Marc Van der Linden, bevoegd voor de financiën van de gemeente Duffel, is zeer verheugd met het resultaat: “Door het feit dat we met drie gemeenten samen een veel grotere portefeuille in de markt konden zetten, hebben we zeer scherpe voorwaarden kunnen bedingen. Daarnaast speelde ook de concurrentie tussen de grote verzekeringsmaatschappijen volop. De gemeente Duffel kan zo jaarlijks 75.000 euro besparen en ons OCMW meer dan 25.000 euro. Een totale besparing van meer dan 100.000 euro voor Duffel dus. Fenomenaal als je weet dat we vroeger samen jaarlijks iets van een 183.000 euro aan premies betaalden en nu nog iets meer dan 82.000 euro. Bovendien een mooi bewijs dat intergemeentelijk samenwerken loont.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is