Gemeenteraad beslist om beheersplan voor kasteel Ter Elst op te maken

Op 23 november 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Kasteelruïne Ter Elst is een cultuurhistorisch waardevol domein, nauw verbonden met de geschiedenis van Duffel. Na een restauratie begin jaren 1980 werd het gebruikt voor een aantal zomerse evenementen. De bouwfysische staat van de ruïne is de voorbije jaren echter zodanig verslechterd, dat een restauratie zich opdringt.

Het gemeentebestuur wil er alles aan doen om de kasteelruïne voor de toekomst veilig te stellen. De gemeenteraad heeft afgelopen maandag beslist om samen met Bolster-architecten een beheersplan op te maken voor kasteel Ter Elst. In zo’n beheersplan wordt niet alleen de geschiedenis en huidige stand van zaken van een monument geschetst, maar ook voor een periode van 20 jaar vastgelegd welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn en op welke manier je het monument wil openstellen voor het publiek. Voor de opmaak gebruiken we uiteraard de input van het participatieproject, dat eind 2013 plaatsvond.

Een belangrijk document, maar ook een belangrijke stap voor de renovatie van de kasteelruïne. Het nieuwe erfgoeddecreet schrijft immers voor dat er zonder beheersplan ook geen beroep op subsidies kan worden gedaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is