Invoering retributie verblijfskaart

Op 7 mei 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De invoering van een retributie op het vernieuwen, verlengen of vervangen van de elektronische A-kaart werd met een ruime meerderheid van 19 op 25 raadsleden goedgekeurd op de gemeenteraad van 6 mei 2019.

De federale regering maakt het steden en gemeenten mogelijk om jaarlijks tot 50 euro te vragen als vergoeding voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van een tijdelijke verblijfskaart voor vreemdelingen. Deze retributie wordt in de media vaak de vreemdelingentaks genoemd.

De eerste verblijfskaart die een vreemdeling ontvangt, wordt altijd uitgereikt door de Dienst Vreemdelingenzaken zelf, die daarvoor een eigen retributie vraagt. Deze kaart dient ten vroegste na één jaar vervangen te worden, dat gebeurt door de gemeente zelf.

Schepen van burgerlijke stand en bevolking Dirk Broes licht toe “Het is een redelijke en billijke vergoeding voor gemaakte onkosten. Het vernieuwen, vervangen of verlengen van een A-kaart is een zeer arbeidsintensieve taak. We voorzien wel bepaalde verminderingen, bijvoorbeeld voor minderjarigen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is