Marc en Sofie in het Voka-Mechelen magazine.

Op 2 juni 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Voka blikt vooruit naar de verkiezingen van 2018. Ze interviewden onze burgemeester Marc Van der Linden en schepen van economie Sofie Joosen.

 

“Dialoog als rode draad”

 

Met een pluim voor behulpzaamheid naar de er al gevestigde ondernemingen, kwam Duffel vorig jaar uit het Thomas More-onderzoek naar de ondernemingsvriendelijkheid van de openbare besturen in de Mechelse regio. De voorbije jaren heeft het Duffelse gemeentebestuur ook duidelijk inspanningen geleverd om het Duffelse ondernemingsklimaat nog te optimaliseren. “Voor die acties treden we ook vooraf in overleg met onze handelaars en ondernemers. Die dialoog aangaan, loopt als een rode draad door ons economisch beleid”, benadrukken burgemeester Marc Van der Linden en economieschepen Sofie Joosen.


Welke gedroomde maatregelen waarmee u Mechelen economisch zou uitbouwen, zijn al verwezenlijkt?

Marc Van der Linden: De voorbije jaren hebben we uiteenlopende maatregelen genomen, in eerste instantie om te komen tot een ondernemingsvriendelijke fiscaliteit. In die zin hebben we ten eerste de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting stabiel gehouden, respectievelijk op 1150 opcentiemen en 6,5 %. Daarmee zit Duffel bij het laagste percentage in ons arrondissement. Dat komt zowel onze bedrijven als onze bewoners ten goede. Daarnaast is de drijfkrachtbelasting gevoelig teruggebracht, met name van 9,67 euro per kilowattuur naar 5 euro. Op het gemeentebudget heeft dat al een grote impact gehad, maar dit geeft bedrijven zoals Aleris, Reynaers Aluminium of Sofidel wel heel wat zuurstof.
Sofie Joosen: In heel wat gemeenten is deze belasting dan wel afgeschaft, maar zijn er nadien uiteenlopende andere belastingen met impact voor de bedrijven ingevoerd. Denk bijvoorbeeld maar aan de oppervlaktebelasting. Dat doen we in Duffel niet. Dan houden we liever vast aan een sterk verminderde drijfkrachtbelasting. Dat maakt het voor de grotere bedrijven veel overzichtelijker, zeker voor diegenen die moeten rapporteren aan de buitenlandse hoofdzetel. In de toekomst zullen we trouwens bekijken wat nog verder mogelijk is op dit vlak.
Marc Van der Linden: Voorts is de oude belasting op reclamedrukwerk hervormd naar een retributie die kijkt naar het gewicht ervan. Reclamedrukwerk minder dan tien gram is voortaan vrijgesteld, wat opnieuw wat meer ruimte geeft aan starters en handelaars om campagnes te voeren.
Sofie Joosen: Naar ruimte om te ondernemen zijn er nog mogelijkheden. De invulling van de tweede ontwikkelde fase van de kmo-zone Itterbeek is door de economische terugval van enkele jaren geleden weliswaar even minder gelopen, maar de interesse is toch opnieuw toegenomen. Recent hebben we er al enkele starters mogen verwelkomen en de laatste beschikbare percelen zouden op korte termijn aan de man kunnen worden gebracht.
Marc Van der Linden: We volgen de behoeften van onze kmo’s op en als zich mogelijkheden aandienen, zullen we die bestuderen. In overleg met de intercommunale Igemo bekijken we een aantal pistes. Belangrijk in dit verhaal is onze ligging. Veel verkeer vanuit de Kempen zoekt zich een weg door onze gemeente richting Mechelen en de E19, ook ingegeven door de files elders. Onder meer de huidige verkeersellende op de Antwerpse Ring speelt daarin een rol. Dat is niet alleen voor Duffel een probleem. Daarom schenken we veel aandacht aan mobiliteit. Met een goede afstelling van de verkeerslichten trachten we de doorstroming zo optimaal mogelijk te houden. Daarnaast zoeken we op arrondissementeel vlak in de vervoersregio naar geschikte maatregelen.
Sofie Joosen: We kijken uit naar het effect van de maatregelen voor de Antwerpse Ring. Want als het verkeer vandaag in Antwerpen vaststaat, merk je dat aan de verkeersdrukte in Duffel.
Marc Van der Linden: Ten voordele van de horecaondernemers zijn er eveneens een aantal initiatieven genomen. Zo is de belasting op tapperijen en slijterijen afgevoerd en is het terrasreglement aangepast.
Sofie Joosen: Horecaondernemers mogen nu het hele jaar door een buitenterras plaatsen en daarvoor kunnen ze eveneens een meerjarige toelating verkrijgen. Zo zullen ze sneller geneigd zijn om de stap naar die investering te zetten, aangezien ze daardoor enkele jaren verzekerd van rendement daarvan zijn. Aansluitend daarbij blijven we inzetten op het bruisend houden van onze wekelijkse dinsdagmarkt. Die trekt nog steeds heel wat bezoekers aan. Naast een vereenvoudiging van het marktreglement, is een marktoverleg op poten gezet. Zo weten de marktkramers dat we met hun behoeften rekening willen houden.

Van welke andere inspanningen verwacht u nog meer heil op economisch vlak?

Marc Van der Linden: De detailhandel is een van de bepalende elementen van de levendigheid van een gemeente. In Duffel is dat niet anders. Dus willen we haar de nodige omkadering bieden. In het afgelopen jaar is al een specifieke ambtenaar lokale economie aangesteld en zijn ook de eerste stappen voor een strategisch detailhandelplan gezet.
Sofie Joosen: Voor dat plan werken we samen met de detailhandelcoach van de provincie Antwerpen, in overleg met de lokale handelaars. Momenteel loopt een studie, waarbij onder meer de koopstromen in de gemeente in kaart worden gebracht. In de loop van de volgende weken zijn de resultaten van deze studie bekend. Op basis daarvan zullen we een aantal keuzes maken, zodat van een concreet actieplan werk kan worden gemaakt. Vandaag is de economische realiteit bijvoorbeeld dat je niet meer alles op alle plekken kan aanbieden. We zullen dus een visie trachten te ontwikkelen waarbij we vastleggen welk soort goederen het meest geschikt zijn voor elke kern. Met een investering in nieuwe kerstverlichting is een eerste beslissing ingegeven door dit engagement al genomen. Net zoals we ons met de Voka Open Bedrijvendag komend najaar zullen opstellen als een van de gemeenten in de kijker, waarbij ook een bezoek aan de gemeentelijke diensten mogelijk is.

Wat is de grote uitdaging op economisch vlak de volgende jaren?

Marc Van der Linden: Die situeert zich vooral op vlak van mobiliteit, met nodige aanpassingen aan de Netebrug die in de pijplijn zitten. De Netebrug splitst Duffel in twee, op een punt dat heel wat verkeer richting Lier en de op- en afrit van de E19 in Rumst moet verwerken. Met oog op het scheepvaartverkeer moet de doorvaarhoogte ervan verhoogd worden. In samenspraak met waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal bekijken we momenteel hoe dat het best kan worden aangepakt.
Sofie Joosen: Een aantal studies in die zin lopen al, maar een concrete timing voor deze werken is er nog niet. Net omdat de brug deel uitmaakt van een verkeersader met twee belangrijke kruispunten vlakbij, hechten we veel belang aan het uitwerken van een concept dat een goede mobiliteit verzekert. De verhuizing van het Sint-Maartenziekenhuis naar Mechelen is daarin een belangrijk element, dat ook tot andere verkeersstromen van het woon-werkverkeer door Duffel zal leiden. Net zoals elders al is gebeurd, zal het verkeer tijdens de werken de bestaande Netebrug wel kunnen blijven gebruiken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is