N-VA WIL EERSTE BUURTINFORMATIENETWERK (BIN) IN DUFFEL

Op 1 maart 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Omwille van het stijgend aantal woninginbraken in Duffel vroeg N-VA gemeenteraadslid Chris De Vos maandagavond tijdens de gemeenteraad aan burgemeester Sofie Joosen naar de houding van het gemeentebestuur tegenover de invoering een ‘BIN’ (Buurtinformatienetwerk). De burgemeester onthaalde het initiatief positief en wil graag werk maken van zo’n netwerk in Duffel.

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een vorm van buurtpreventie waarbij burgers, zelfstandigen,  bedrijven, de lokale politie en bestuurlijke overheid samenwerken om criminaliteit te bestrijden. Via een vastgelegd verwittigings-systeem kunnen de BIN-leden informatie doorgeven aan de lokale politie over verdachte personen of handelingen die werden vastgesteld in de buurt waar de leden wonen of werken.

De lokale politie evalueert vervolgens deze ingeleverde informatie en brengt indien nodig de BIN-leden in real-time op de hoogte via een vooraf bepaald communicatiemiddel, meestal via SMS of spraakbericht. Maar de toepassingen zijn ruimer dan dat, het BIN kan ook ingezet worden voor bijvoorbeeld brandpreventie of feedback van vorige acties. Kortom, een BIN kan niet alleen criminaliteit helpen bestrijden, maar kan ook preventief overlast voorkomen en dat 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

N-VA gemeenteraadslid Chris De Vos: “De mogelijke voordelen van een BIN zijn overduidelijk. Het bevordert niet alleen het veiligheids- en solidariteitsgevoel, maar kan ook bijdragen aan de bestrijding van criminaliteit. Uit cijfers blijkt dat er in 2018 in België 995 BIN’s actief waren. In Duffel is er vooralsnog geen BIN dus daarom heb ik aan de burgemeester gevraagd of onze gemeente bereid zou zijn om de organisatie hiervan te ondersteunen.”

Burgemeester Sofie Joosen: “In onze Politiezone Bodukap zijn momenteel enkel BIN’s actief in Sint-Katelijne-Waver. Wij staan als gemeentebestuur dan ook helemaal achter de oprichting van een eerste BIN in Duffel en zullen hiervoor de nodige tijd en middelen uittrekken. Eerst en vooral organiseren we binnenkort een infoavond waar de lokale politie tekst en uitleg zal geven aan geïnteresseerde bewoners. Meer details hierover worden spoedig gecommuniceerd.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is