N-VA zal ook de volgende zes jaar Duffel leiden.

Op 19 oktober 2018, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Gemeenteraad, Verkiezingen 2018

Op 14 oktober kwam onze partij als grootste partij uit de verkiezingen. We boekten winst ten opzichte van 2012 wat resulteerde in een extra zetel. Wij danken dan ook de 3919 Duffelaars die voor ons kozen en blijven keihard werken om hun vertrouwen te honoreren. Dat kunnen we enkel doen door het ambiteuze verkiezingsprogramma dat we aan de Duffelaars voorlegden te realiseren. De inhoud van ons programma is vanzelfsprekend onze leidraad geweest in de keuze van een coalitiepartner.

We hebben zeer intensieve en constructieve gesprekken gevoerd met CD&V en een akkoord gemaakt dat zeer nauw aansluit bij onze visie.De coalitie zal geleid worden door Sofie, onze lijstrekker. Zij haalde ook een prachtig persoonlijk resultaat met 1767 voorkeurstemmen en zal met een sterk mandaat van de Duffelse kiezer de volgende zes jaar burgemeester zijn. Ook Dirk Broes en Theo Boel zullen schepenmandaten opnemen voor onze partij en ook de voorzitter van de gemeenteraad wordt een N-VA'er. Theo zal na twee jaar de fakkel doorgeven aan Isabel Glorie. Vernieuwing en verjonging zijn bij onze partij geen loze begrippen.

​Inhoudelijk moet het bestuursakkoord nog verder worden ingevuld maar wij geven al graag de 10 krachtlijnen mee :

 

1.      Het bestuur gaat onmiddellijk op zoek naar een geschikte locatie voor de fuifzaal.

De meerderheid gaat resoluut voor een nieuwe fuifzaal. We starten zo snel mogelijk, in samenspraak met de Duffelse jeugd, de zoektocht naar een geschikte locatie. We gaan voor een nieuwe fuifzaal die voldoet aan hoge normen wat geluidsoverlast en veiligheid betreft. Dat is noodzakelijk om onze eigen jeugd in de beste omstandigheden te laten fuiven en de overlast voor de omwonenden te minimaliseren.

2.      Niet enkel preventie maar ook meer handhaving bij alle vormen van overlast.

Onze gemeente moet een veilige en propere gemeente zijn om te wonen. Sluikstorten, overdreven snelheid, overlast en ander asociaal gedrag mag niet ongestraft blijven. We gaan voor een rechtvaardig lik-op-stukbeleid waar preventie en handhaving twee pijlers vormen van het beleid.

Er wordt intensiever ingezet op het bestrijden van onkruid.

3.      Grondige, omvattende mobiliteitsstudie.

De mobiliteit in Duffel moet beter. We baseren onze beslissingen op gedegen studiewerk. De verhoging van de bestaande Netebrug is een opportuniteit die we, samen met de Vlaamse overheid, maximaal gaan benutten. We maken een grondige, omvattende mobiliteitsstudie waarbij een tweede Netebrug geen taboe is.

4.      Concrete investeringen en maatregelen voor een groen en duurzaam Duffel.

De gemeente heeft in deze een voorbeeldfunctie, zeker wat duurzaamheid betreft. We werken verder concrete maatregelen uit om de doelstellingen gesteld in het Burgemeestersconvenant te behalen. Open ruimtes buiten de kern moeten behouden blijven. Binnen de kernen zorgen we voor voldoende groene oases.

5.      Wij streven er naar de belastingen de laagste van ons arrondissement te houden.

Het gemeentebestuur werkt met het geld van de Duffelaars. Elke euro wordt gericht, efficiënt en weloverwogen besteed. We streven ernaar om de personenbelasting en de onroerende voorheffing op het laagste tarief van het arrondissement Mechelen te houden.

6.      Nieuwe kansen voor ondernemers (KMO-zone) en handelaars.

Gezien de toenemende vraag van ondernemers is er is nood aan een bijkomende KMO-zone dan wel uitbreiding van de bestaande KMO-zones.

Winkels en lokale handelaars hebben een positief effect op de leefbaarheid. Er moeten maatregelen komen om leegstand te vermijden en een systeem om starters aan te moedigen.

7.      De onderwijs-infrastructuur wordt verder uitgebreid.

We blijven investeren in de infrastructurele noden van ons gemeentelijk onderwijs (GTID,..). De Kunstfabriek heeft een grote meerwaarde voor onze gemeenschap. Onze coalitie wil dat het kunstonderwijs laagdrempelig toegankelijk blijft voor de Duffelaars.

8.      Goede sportinfrastructuur is een prioriteit: de nodige budgetten moeten worden vrijgemaakt.

De gymhal wordt zo snel mogelijk gerealiseerd. We weten dat er nog andere noden zijn. Daar zoeken we, samen met de clubs, naar realistische oplossingen.

9.      Neutraliteitsprincipe voor ambtenaren met een loketfunctie.

Ambtenaren moeten niet alleen neutraal zijn maar ook neutraal overkomen. Uitingen van levensbeschouwelijke, maatschappelijke, politieke , …. visies in functies met klantencontact kunnen niet.

10.  Maximale ondersteuning van ons buurt- en verenigingsleven.

De vele verenigingen maken van Duffel een bruisende gemeente. Zij en de vrijwilligers waarop ze draaien vormen het kostbare weefsel van onze Duffelse samenleving. Het gemeentebestuur ondersteunt deze initiatieven maximaal.

​Wij danken jullie nogmaals voor het vertrouwen.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is