Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 25 januari 2021, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

Artsen leggen in Vlaanderen de ‘Eed van Hippocrates’ af, ook wel gekend als de artseneed. Daarin beloven ze naar best vermogen een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en de samenleving te zullen nastreven. Ook Theo Boel legde die eed ooit af. Theo was in Duffel gekend als dokter …

Op 18 januari 2021, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

Na de verkiezingen van 2018 werd Sofie Joosen (N-VA) de enige vrouwelijke burgemeester in het arrondissement Mechelen. In het college van burgemeester en schepenen maakten de mannen, met 4 van de 6 functies, nog wel de dienst uit. Eind januari komt daar verandering in. Zoals aangekondigd bij het …

Op 17 juli 2020, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

Traditiegetrouw vindt in de maand mei het jaarlijkse ‘Laat ontbijt’ van N-VA Duffel plaats. Om evidente Covid19-redenen ging de editie van dit jaar niet door. Even traditiegetrouw overhandigt de Duffelse N-VA-afdeling op dit evenement een steunbedrag aan een, vaak Duffels, goed doel. Geld geven aan …

Op 9 december 2019, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Gemeenteraad

Na de gemeenteraadsverkiezingen werkten N-VA en CD&V een zeer uitgebreid en ambitieus bestuursakkoord uit. Dit akkoord werd dit najaar verder verfijnd en vertaald in concrete acties en bijhorend financieel kader, het meerjarenplan 2020-2025. Dit is het eerste meerjarenplan volgens het nieuwe decreet …

Op 1 oktober 2019, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

Onze Ballonnekensstoet is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Ze kreeg zelfs een plaatste in het Nieuw-Vlaams Magazine (het ledentijdschrift van de N-VA). Het volledige tijdschrift kan je hier bekijken. Duffel vind je terug op pagina 14 …

Op 10 juni 2019, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

Na een slepende ziekte overleed vrijdag Geert Aerts, erevoorzitter van N-VA Duffel. Zijn naam zal onverbrekelijk verbonden blijven met de ontstaansgeschiedenis van de Duffelse afdeling van de N-VA. Geert had van thuis uit al wortels in de Vlaamse Beweging. Ook de studentenbeweging, de studentenclub …