Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 9 december 2019, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Gemeenteraad

Na de gemeenteraadsverkiezingen werkten N-VA en CD&V een zeer uitgebreid en ambitieus bestuursakkoord uit. Dit akkoord werd dit najaar verder verfijnd en vertaald in concrete acties en bijhorend financieel kader, het meerjarenplan 2020-2025. Dit is het eerste meerjarenplan volgens het nieuwe decreet …

Op 3 december 2019

De feestbussen van De Lijn rijden ook dit jaar tijdens oudejaarsnacht langs Duffel. Vanaf half december kan je je registreren op de website van De Lijn voor een gratis ticket voor de feestbus. 'Je activeert je ticket door tijdens oudjaar EVENT te sturen naar 4884 voor je op de bus of tram stapt. Per …

Op 25 november 2019, over deze onderwerpen: Jong N-VA

Zaterdagavond is Eline Van Kerckhoven (22) door de leden van Jong N-VA Duffel en in aanwezigheid van nationaal jongerenvoorzitter Lawrence Vancraeynest verkozen als nieuwe voorzitter. Ze volgt daarmee Jonas Jaspers op. “Ik wil Jong N-VA Duffel verder op de kaart zetten”, zegt de nieuwe voorzitter …

Op 22 november 2019

De Duffelse gemeenteraad keurde afgelopen maandag een beheersovereenkomst tussen het lokaal bestuur en vzw Kempens Landschap goed. Deze beheersovereenkomst is een verdere stap in het restauratie- en herwaarderingsproject van kasteelruïne Ter Elst. Kasteel Ter Elst met slotgracht is sinds 1973 …

Op 1 oktober 2019, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

Onze Ballonnekensstoet is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Ze kreeg zelfs een plaatste in het Nieuw-Vlaams Magazine (het ledentijdschrift van de N-VA). Het volledige tijdschrift kan je hier bekijken. Duffel vind je terug op pagina 14 …

Op 12 augustus 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Verkiezingen 2018

  Na de gemeenteraadsverkiezingen tekenden N-VA en CD&V een stevig coalitieakkoord met inhoudelijke krachtlijnen voor de huidige legislatuur. Deze inhoudelijke krachtlijnen werden intussen verder uitgewerkt tot een zeer uitgebreid en ambitieus bestuursakkoord. Dit akkoord vormt de leidraad aan de …