Natuur en Leefmilieu

Duffel is een mooie en groene gemeente om te wonen. N-VA Duffel wil dat dit zo blijft. Groene en open ruimtes moeten behouden blijven. Bij nieuwe projecten moet steeds rekening gehouden worden met het duurzame karakter ervan.

We stimuleren de Duffelaar om duurzaam om te springen met water en andere grondstoffen. Door recyclage en hergebruik vermindert de afhankelijkheid van steeds duurder wordende grondstoffen uit het buitenland. Bovendien bekleedt onze recyclage-industrie een toppositie in de wereld en dat moeten we zo houden. Duurzaamheid genereert een meerwaarde en werkt kwaliteitsverhogend. Het is steeds vaker een spil in economische ontwikkelingen en creëert kansen voor de huidige en toekomstige generaties.

De gemeente stuurt haar gemeenschap niet alleen in de goede richting, ze geef zelf ook het goede voorbeeld. De N-VA wil dat de eigen gemeentelijke diensten duurzaam omgaan met energie en milieu. Onze gemeente viel al enkele keren in de prijzen op het vlak van recycleren en sorteren, een bewijs dat we goed bezig zijn. Burgers zijn belangrijke actoren die zowel bij de totstandkoming als bij de uitvoering van duurzaam beleid betrokken moeten worden.

Nieuws over dit onderwerp

CurieuzeNeuzen in de tuin, ook Duffel doet mee!

Het lokaal bestuur schreef zich in op het grootste burgeronderzoek naar hitte en droogte ooit: CurieuzeNeuzen in de tuin. Dit onderzoek van de Universiteit van Antwerpen en De Standaard bekijkt hoe we …