Veiligheid

Terrorisme, vrij verkeer van personen, toename van illegalen, verkeersagressie en een gevoel van straffeloosheid zijn elementen die veel mensen een onveiligheidsgevoel geven.

Onze gemeente moet een veilige plek zijn om te wonen. Dit vergt een doorgedreven actieve aanpak waarvan bestuurlijke handhaving en preventie de pijlers zijn.

Voor N-VA Duffel is veiligheid geen zaak van politie en justitie alleen; het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid. Burgers zijn een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast.