Veiligheid

Terrorisme, vrij verkeer van personen, toename van illegalen, verkeersagressie en een gevoel van straffeloosheid zijn elementen die veel mensen een onveiligheidsgevoel geven.

Onze gemeente moet een veilige plek zijn om te wonen. Dit vergt een doorgedreven actieve aanpak waarvan bestuurlijke handhaving en preventie de pijlers zijn.

Voor N-VA Duffel is veiligheid geen zaak van politie en justitie alleen; het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid. Burgers zijn een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast.

Nieuws over dit onderwerp

Bodycams voor onze politiediensten

Onze partij zet al lang in op het welzijn en de veiligheid van onze politiemensen. De politiezone BoDuKaP kocht recent dan ook 16 bodycams aan voor haar mensen op het terrein. Wetenschappelijk …

Zes buurtinformatienetwerken voor Duffel

De gemeente Duffel telt voortaan zes buurtinformatienetwerken (BIN). Elke straat in onze gemeente valt onder één van deze BIN’s. De bedoeling van zo’n netwerk is dat burgers van een bepaalde wijk en …