Veiligheid

Terrorisme, vrij verkeer van personen, toename van illegalen, verkeersagressie en een gevoel van straffeloosheid zijn elementen die veel mensen een onveiligheidsgevoel geven.

Onze gemeente moet een veilige plek zijn om te wonen. Dit vergt een doorgedreven actieve aanpak waarvan bestuurlijke handhaving en preventie de pijlers zijn.

Voor N-VA Duffel is veiligheid geen zaak van politie en justitie alleen; het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid. Burgers zijn een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast.

Nieuws over dit onderwerp

Zes buurtinformatienetwerken voor Duffel

De gemeente Duffel telt voortaan zes buurtinformatienetwerken (BIN). Elke straat in onze gemeente valt onder één van deze BIN’s. De bedoeling van zo’n netwerk is dat burgers van een bepaalde wijk en …

Een goed leesbaar huisnummer is belangrijk

Naar aanleiding van de verdeling van de mondmaskers kwam gemeenteraadslid Chris De Vos tot de vaststelling dat er bij heel wat woningen een huisnummer en/of busnummer ontbreekt. Een zeer terechte …