Actieplan voor Duffelse handelskern

Op 1 februari 2022, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Lokale economie
Schepen van lokale economie Dirk Broes

Gisteren werd op de gemeenteraad het actieplan Kernwinkelgebied goedgekeurd. Het gemeentebestuur zal een samenwerking aangaan met Igemo voor het opstellen en uitvoeren van een nieuw actieplan voor de handelskern van Duffel.

N-VA Duffel wil het ondernemersklimaat bevorderen en de handelaars in Duffel blijven ondersteunen. Dit willen we bewerkstelligen door middel van verschillende acties. De initiatieven die worden voorgesteld zullen duurzaam zijn, structureel en een blijvend effect hebben. Er zal gewerkt worden vanuit 3 pijlers (mens, ruimte en economie).
Het op poten zetten van een overkoepelende handelsvereniging vormt hierin een belangrijk onderdeel. Samen met het ontwikkelen van een regelgevend kader om leegstand aan te pakken en activering van winkelpanden te bewerkstelligen. Quick-wins zoals bv. een wisselwinkel of belevingsmoment kunnen bijdragen aan een positieve verandering op korte en lange termijn.

“Via een participatietraject met stakeholders en geëngageerde ondernemers willen we een draaiboek samenstellen en acties uitrollen rond lokale economie” zegt schepen Dirk Broes. “We merken dat heel wat nieuwe ondernemers zich vestigen in Duffel, hun ervaringen en de expertise van de bestaande handelaars willen we samenbrengen om zo tot een beleidsplan voor nu en voor de toekomst te komen.” aldus onze N-VA-schepen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is