Lokale economie

N-VA Duffel draagt het lokaal economisch weefsel een warm hart toe. We geven het lokaal ondernemerschap maximale kansen.

Dit Duffels ondernemerschap vormt de basis van onze welvaart, zorgt voor tewerkstelling en draagt bij tot het welzijn van onze burgers. Daarom willen we ook maximaal kansen bieden aan zelfstandige ondernemers en bedrijven. Een bloeiende middenstand en horeca verstevigen de dorpskernen. We maken werk van een positief, open en ondersteunend beleidskader en hebben oog voor de belangen van onze lokale economie. Tegelijk kiezen we voluit voor lokale werkgelegenheid in onze industrie en KMO-zones. Het beleid zet ook in op de leefbaarheid van onze land- en tuinbouw.

Nieuws over dit onderwerp

Lokaal winkelen stimuleren

De noodzakelijke werken aan de Hondiuslaan zijn nu enkele weken aan de gang. Om onze lokale handelaars extra te ondersteunen onderneemt de gemeente heel wat acties. Onze handelaars zijn steeds …

Actieplan voor Duffelse handelskern

Gisteren werd op de gemeenteraad het actieplan Kernwinkelgebied goedgekeurd. Het gemeentebestuur zal een samenwerking aangaan met Igemo voor het opstellen en uitvoeren van een nieuw actieplan voor de …