Lokale economie

N-VA Duffel draagt het lokaal economisch weefsel een warm hart toe. We geven het lokaal ondernemerschap maximale kansen.

Dit Duffels ondernemerschap vormt de basis van onze welvaart, zorgt voor tewerkstelling en draagt bij tot het welzijn van onze burgers. Daarom willen we ook maximaal kansen bieden aan zelfstandige ondernemers en bedrijven. Een bloeiende middenstand en horeca verstevigen de dorpskernen. We maken werk van een positief, open en ondersteunend beleidskader en hebben oog voor de belangen van onze lokale economie. Tegelijk kiezen we voluit voor lokale werkgelegenheid in onze industrie en KMO-zones. Het beleid zet ook in op de leefbaarheid van onze land- en tuinbouw.

Nieuws over dit onderwerp

Duffel scheldt terrasbelasting kwijt

Momenteel werd er nog geen perspectief gegeven voor een mogelijke heropening van de horeca. De gemeente Duffel gaat de jaarlijkse terrasbelasting daarom ook voor 2021 schrappen. Voor het jaar 2020 …