Duffel en vzw Kempens Landschap sluiten beheersovereenkomst voor restauratie en herwaardering kasteelruïne Ter Elst

Op 22 november 2019

De Duffelse gemeenteraad keurde afgelopen maandag een beheersovereenkomst tussen het lokaal bestuur en vzw Kempens Landschap goed. Deze beheersovereenkomst is een verdere stap in het restauratie- en herwaarderingsproject van kasteelruïne Ter Elst.

Kasteel Ter Elst met slotgracht is sinds 1973 beschermd als monument, en de omgeving van de ruïne als cultuurhistorisch landschap. Het kasteel werd begin jaren ‘80 van de vorige eeuw gerestaureerd, maar raakte in verval. Het monument is dan ook dringend aan restauratie toe.

“Als eigenaar van dit beschermd monument willen we de nodige werken uitvoeren voor het in stand houden, herstellen, beveiligen, beheren en onderhouden van de ruïne en haar omgeving. Zo willen we het voortbestaan ervan verzekeren,” vertelt burgemeester Sofie Joosen. “De meest dringende ingreep is intussen gebeurd: de stabilisatie van de zuidelijke buitenmuur. Dit is echter slechts een begin. We gaan de komende jaren werk maken van een doorgedreven restauratie en herwaardering van de site, en hiervoor slaan het lokaal bestuur en vzw Kempens Landschap de handen in elkaar.”

“Met de beheersovereenkomst dragen we het beheer van kasteelruïne Ter Elst en omgeving voor een periode van vijf jaar over aan vzw Kempens Landschap. Zij zullen het restauratie- en herwaarderingsproject coördineren. Dit zal gebeuren in nauw overleg met ons. Het lokaal bestuur blijft immers eigenaar van de site,” vult schepen van cultuur Lili Stevens aan. “Kempens Landschap leidde in de provincie Antwerpen al heel wat restauratiedossiers in goede banen, altijd met een mooi resultaat. De samenwerking met deze erfgoedvereniging zien we dus als een meerwaarde.”

Kempens Landschap is al langer actief in de gemeente Duffel, en realiseerde er samen met het lokaal bestuur de restauratie en herbestemming van het spoorwegfort aan de Mechelsebaan. De goede samenwerking in dit project zorgde ervoor dat beide partners terug met elkaar in zee gaan voor de verdere restauratie en opwaardering van de site Ter Elst. Bovendien kunnen beheerders en vzw’s die het herstel en beheer van beschermd erfgoed tot doel hebben aanvullende premies van 10% bij de Vlaamse overheid aanvragen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is