Sofie JOOSEN

Burgemeester

° 7april 1986

Schepen in Duffel van 2013-2018 en bevoegd voor sport, lokale economie en middenstand, land- en tuinbouw, toerisme, feestelijkheden, burgerlijke stand en bevolking, dierenwelzijn. Vlaams volksvertegenwoordiger sinds de verkiezingen van 2014. Lid van het arrondissementeel bestuur Mechelen. Vanaf 1 januari 2019 burgemeester en bevoegd voor algemente coördinatie, veiligheid, personeel, financiën, sport en dierenwelzijn.