Duffel financieel gezond ondanks stijgende kosten

Op 8 december 2022, over deze onderwerpen: Financiën

Op de gemeenteraad van maandag 12 december worden de budgetten voor 2023 goedgekeurd. 2023 wordt ook voor het lokaal bestuur Duffel een financieel uitdagend jaar. Met een hele reeks stijgende kosten is de begroting toch in evenwicht. De autofinancieringsmarge is opnieuw alle jaren positief en geeft aan dat de gemeente financieel gezond is.

Onze partij is er samen met haar coalitiepartner opnieuw in geslaagd vanuit een gezond financieel evenwicht toch de ruimte te creëren voor noodzakelijke en duurzame investeringen. In de huidige context van hoge inflatie, hoge personeelskosten en energieprijzen die de pan uit swingen, was dit absoluut geen evidente oefening. In tijden van hoge energiekosten is het energieverbruik vaak een grote slokop in een budgettering, de energiefactuur loopt op tot 1,2 miljoen euro extra. Er zal sterk ingezet worden op energiebesparing en het verduurzamen van ons gemeentelijk patrimonium om de energiefacturen te drukken.  De gemeente Duffel zal voor haar projecten ook investeren in het verwerven van subsidies zoals voor onze riolerings- en mobiliteitswerken en onthardingsprojecten.

Uit een hele lijst van investeringen voor 2023 springen een aantal projecten in het oog:

-             Zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen – 430.000 euro

-             Start 2de fase uitbreiding GTiD – 1.380.000 euro

-             Renovatie Chiro Duffel-West en aanbouw Scouts Mijlstraat – 500.000 euro

-             Wegen-en rioleringswerken Hondiuslaan, Notmeir-Walemstraat, Rechtstraat en Zwarthoutstraat
               – 1.500.000 euro

-             Fuifzaal – 2.800.000 euro

-             Elektrische deelfietsen – 40.000 euro

-             Vervolg onthardingsproject in het Senthout – 100.000 euro

-             Verduurzamen wagenpark - 138.000 euro

-             Renovatie assistentieflats – 75.000 euro

-             Verledding van de straatverlichting en gemeentelijke gebouwen – 385.000 euro

-             Optimalisatie van de fietsostrade - 100.000 euro

-             Ontharding speelplaats school Kompas – 200.000 euro

Het was ook de uitdrukkelijke wens van het bestuur om aan de inkomstenzijde zeer waakzaam te zijn voor de financiële draagkracht van onze Duffelaars, vermits ook zij allemaal geconfronteerd worden met de stijgende kosten van de inflatie en het energieverhaal. Het lijkt dan makkelijk om de belastingen te verhogen maar N-VA en haar coalitiepartner CD&V hebben er resoluut voor gekozen om de personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de retributies voor diensten en producten zoals vergunningsaanvragen, administratieve stukken, huurprijzen,…niet te verhogen. Het lokaal bestuur Duffel hanteert voor zowel de personenbelasting als de onroerende voorheffing het laagste tarief van het arrondissement Mechelen. De variabele tarieven voor afvalverwerking via Ivarem worden in de 6 DIFTAR-gemeenten wel gedeeltelijk geïndexeerd. De vaste afvalbelasting en de prijzen voor het containerpark blijven dan weer ongewijzigd.   

Onze burgemeester Sofie Joosen is bevoegd voor financiën: “Ondanks de stijgende kosten is een realistisch en evenwichtig meerjarenplan nog steeds het uitgangspunt. We blijven ambitieus met een breed beleid dat zich richt op de verschillende levensdomeinen van onze Duffelaars. Bovenal blijft Duffel een financieel gezonde gemeente.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is