Financiën

De lokale overheid functioneert met het geld van de burger. Met dat geld moet omzichtig worden omgesprongen. Een transparant financieel beleid, met een begroting minstens in evenwicht, is dan ook cruciaal. Daarbij moeten we keuzes durven maken. Blijven investeren is noodzakelijk, terwijl het overheidsbeslag zonder twijfel beperkt moet worden. Om dat te bereiken mag wat ons betreft geen gebruik gemaakt worden van oppervlakkig oplapwerk. Wel integendeel, de N-VA wil werk maken van structurele maatregelen. Daar moet elk ander beleidsdomein en elke andere lokale overheidsorganisatie bij betrokken worden.

N-VA Duffel zorgde als een goede huisvader voor de financiële middelen van onze gemeente. Een goed financieel beleid is bovendien gebaseerd op feiten en analyses en houdt rekening met zowel de korte als de lange termijn. Tot slot moeten we het financieel beleid zowel voor de eigen organisatie als voor de burgers transparant houden. 

Nieuws over dit onderwerp

We bouwen de schuld verder af

Op de gemeenteraad van maandag 26 juni lag de jaarrekening 2022 aan de raadsleden voor. Ondanks stijgende energie-en loonkosten kunnen we opnieuw positieve cijfers voorleggen. Het lokaal bestuur …

Duffel financieel gezond ondanks stijgende kosten

Op de gemeenteraad van maandag 12 december worden de budgetten voor 2023 goedgekeurd. 2023 wordt ook voor het lokaal bestuur Duffel een financieel uitdagend jaar. Met een hele reeks stijgende kosten …

Vlaanderen investeert in Duffelse scholen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert € 460.402,97 in het Sint-Norbertinus Instituut (SNOR) in Duffel. “We timmeren verder aan een betere onderwijskwaliteit voor onze leerlingen”, zegt …