Financiën

De lokale overheid functioneert met het geld van de burger. Met dat geld moet omzichtig worden omgesprongen. Een transparant financieel beleid, met een begroting minstens in evenwicht, is dan ook cruciaal. Daarbij moeten we keuzes durven maken. Blijven investeren is noodzakelijk, terwijl het overheidsbeslag zonder twijfel beperkt moet worden. Om dat te bereiken mag wat ons betreft geen gebruik gemaakt worden van oppervlakkig oplapwerk. Wel integendeel, de N-VA wil werk maken van structurele maatregelen. Daar moet elk ander beleidsdomein en elke andere lokale overheidsorganisatie bij betrokken worden.

N-VA Duffel zorgde als een goede huisvader voor de financiële middelen van onze gemeente. Een goed financieel beleid is bovendien gebaseerd op feiten en analyses en houdt rekening met zowel de korte als de lange termijn. Tot slot moeten we het financieel beleid zowel voor de eigen organisatie als voor de burgers transparant houden. 

Nieuws over dit onderwerp

Budget 2021 blijft ambitieus ondanks corona

Op de gemeenteraad van maandag 7 december werden de budgetten voor 2021 goedgekeurd. Uit een hele lijst van investeringen springen een aantal projecten in het oog: Afwerking en opening van de gymhal …