Recyclagemobiel op Duffelse markt

Op 8 januari 2020, over deze onderwerpen: Natuur en Leefmilieu

Elke eerste dinsdag van de maand staat de recyclagemobiel van Ivarem (onze afvalbeheerder) op de markt in Duffel. Wie klein afval heeft, kan dit kwijt tijdens een marktbezoek.

'In 2018 bedroeg de gemiddelde hoeveelheid restafval in Duffel 100,66 kilogram per inwoner', weet Milieuschepen Theo Boel, 'in vergelijking met het gemiddelde voor de regio van 130,3 kilogram is dat lang niet slecht. Maar door deze inzameling te organiseren willen we nog beter gaan scoren.'

Vaak beland er nog recycleerbaar afval in de huisvuilzak. Het gaat dan over zaken als kurk, klein electro, kalk, gips en porselein, frituurolie en -vet, batterijen, kaarsresten of klein sloophout. Heel wat mensen brengen dit, omwille van de kleine hoeveelheid, vaak niet naar het containerpark. Dit kan nu naar het mobiele inzamelpunt gebracht worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is