Ruimtelijke ordening

Dagelijks worden in Vlaanderen 6 ha niet-bebouwde ruimte omgezet in bebouwde ruimte. Na Malta zijn wij het Europese land met de meeste verharde oppervlakte. Daarom heeft Vlaanderen een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voorgesteld: een visie op ruimtelijke ontwikkeling tot 2050 waarbij geen nog niet-bebouwde ruimte wordt ingenomen voor verharding.

De uitdagingen voor de toekomst zijn:

  • Demografie: vergrijzing, meer éénoudergezinnen en alleenstaanden
  • Bodemgebruik: versnippering tegengaan en voldoende ruimte laten aan fauna en flora
  • Klimaat: natuur en biodiversiteit

Nieuws over dit onderwerp