Chris DE VOS

° 22 september 1957.  Secretaresse van turnclub “OGK” Duffel. Interviewer van de genomineerde atleten en clubs bij de uitreiking van de Duffelse Sporttrofee

Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen !

Transparant beleid en ruimte geven aan de gemeenschap om eigen initiatieven uit te werken is
één van de belangrijkste doelstellingen. In deze economische en sociaal moeilijke periode wordt
een solidaire samenleving van primair belang waarin de stimulatie van welvaart en een gezond
sociaal beleid mogelijkheden moet creëren om tot een fundamentele democratie te komen!
Op het niveau van zorg- en financiële arrangementen zien we dat de behoeften van de bevolking
veranderen: meer vergrijzing betekent meer en complexere zorgvragen, de druk op
zorginstellingen neemt toe, er is meer vraag naar re-integratie in het arbeidsproces en bijstand.
 
De nieuwe sociale visie is een ‘stip aan de horizon’ waarin alle aspecten zijn
opgenomen van de richting waarin wij ons in het sociale domein willen ontwikkelen.
De visie is wel de inspiratiebron voor ons dagelijks handelen. Ze vormt de uitdaging voor iedereen
die betrokken is bij het sociale domein ( en zijn dat niet alle inwoners van Duffel ? )
om hier zorgvuldig mee om te gaan en optimaal in te investeren.
Want in Duffel ‘doet iedereen mee en is iedereen even belangrijk !’  Laat ieder gelukkig
zijn in onze gemeente Duffel en laat het een “huis” en een “thuis” zijn voor ons allen !
 

Het verleden dient om ervan te leren; de toekomst dient om naar uit te kijken!