Mobiliteit

Nergens staan er meer files dan in Vlaanderen. De ringwegen rond Brussel en Antwerpen slibben dagelijks dicht. Ook in en rond Duffel kennen we mobiliteitsproblemen.

Als N-VA Duffel zijn we ons bewust van het ongenoegen dat er leeft bij de vele Duffelaars die in file staan op de Duffelse wegen. Een oplossing voor dit probleem bevindt zich echter op verschillende bestuursniveaus en dit vergt de nodige tijd. Een duurzame oplossing is enkel mogelijk mits intensief Vlaams, provinciaal en intergemeentelijk overleg.

Een duurzaam mobiliteitsbeleid maakt gebruik van alle vervoermiddelen en creëert een stevig netwerk door de sterke punten van fiets, openbaar vervoer of auto beter op elkaar af te stemmen. De kwaliteit van de verplaatsingen verbeteren, meer inzetten op bereikbaarheid en doorstroming, en een doortastende aanpak van verkeersveiligheid zijn onze prioriteiten

Nieuws over dit onderwerp

Extra parkeerplaatsen aan laadpalen

In 2017 werden in onze gemeente de eerste twee laadpalen geplaatst. Vorig jaar kwamen er daar nog eens vijf bij en momenteel tellen we al negen openbare laadpalen. Het gebruik van elektrische wagens …