Schepenen

Dirk Broes

Burgerlijke stand en bevolking, Jeugd, Lokale economie en middenstand, Land- en tuinbouw, Communicatie, Begrafeniszorg en erediensten.

Theo BOEL

Ruimtelijke Ordening, Milieu en natuur, Sociale huisvesting, Personeel, Administratieve vereenvoudiging en digitalisering.