Schepenen

Theo BOEL

Schepen bevoegd voor sociale huisvesting, sociale tewerkstelling, OCMW-beleid

Sofie JOOSEN

Schepen bevoegd voor sport, lokale economie en middenstand, land- en tuinbouw, toerisme, feestelijkheden, burgerlijke stand, bevolking, dierenwelzijn

Rita BELLENS

Schepen bevoegd voor onderwijs, naschoolse vorming, ruimtelijke ordening, eredienst, energiebeleid, technisch centrum, begrafeniszorg, onderhoud publiek domein