Schepenen

Dirk Broes

Burgerlijke stand en bevolking, Jeugd, Lokale economie en middenstand, Land- en tuinbouw, Begrafeniszorg en erediensten.

Isabel GLORIE

Ruimtelijke ordening, milieu & natuur, interne ondersteuning, digitalisering, communicatie en sociale huisvesting