Isabel GLORIE

° 9 juli 1986

Beroep: Apotheker-titularis van Apotheek Glorie in Duffel-Oost.

Schepen bevoegd voor: Ruimtelijke ordening, milieu & natuur, interne ondersteuning, digitalisering, communicatie en sociale huisvesting

Hobby's: Hockey bij Vrijbroek Hockey Club Mechelen

Waarom N-VA?  In de N-VA vind ik een dynamische partij terug die werk wil maken van de nodige veranderingen om de Vlaamse samenleving te versterken. Graag zet ik me op lokaal niveau dan ook in om dit mee uit te bouwen.