Financiële ademruimte voor onze inwoners en ondernemers

Op 21 april 2020, over deze onderwerpen: Financiën, Lokale economie, Mobiliteit, Vrije Tijd

In deze coronatijd zorgt het lokaal bestuur Duffel via een eerste pakket van tien concrete maatregelen voor een financiële verlichting voor onze ondernemers en gezinnen die het nu moeilijk hebben. Met deze maatregelen proberen we de impact van deze crisis te beperken voor de Duffelaars.

Het college van burgemeester en schepenen heeft een principiële beslissing genomen om volgende maatregelen uit te werken:

  • verenigingen en particulieren krijgen geen factuur voor huur van niet-gebruikte gemeentelijke infrastructuur zoals Cinema Plaza, zwembad en de sporthal;
  • vrijstelling standgeld voor de marktkramers tijdens de weken dat er geen markt kan plaatsvinden;
  • tickets voor het eigen programma van Cinema Plaza worden terugbetaald;
  • stopzetting controle in de blauwe zones (voorlopig tot en met 3 mei);
  • geen terrasbelasting in 2020;
  • uitleendata van boeken, cd’s,.. uit de bibliotheek verlengd tot 14 mei zonder bijkomende uitleenkosten;
  • terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor Pasvit en Speelkriebel;
  • geen uitbatingsvergoeding voor de concessionaris van de cafetaria in de sporthal voor de dagen dat hij de zaak niet kon openen;
  • tijdelijke opschorting van alle retributies en belastingen voor 2020;
  • categorie 2 evenementen krijgen bij annulering toch 50 % van hun subsidies. Dit zijn evenementen met een verhoogd veiligheidsrisico of uitzonderlijk grote evenementen. Het gaat hier o.a. over De Oostfeesten.

Met dit eerste pakket van tien maatregelen hoopt het college van burgemeester en schepenen een eerste financiële verlichting te kunnen bieden aan onze Duffelse gezinnen en ondernemers. Uiteraard zullen in de nabije toekomst nog bijkomende maatregelen volgen. Dat is een logische consequentie. Covid-19 is groter dan wat we ons ooit hebben kunnen voorstellen en een extra financiële inspanning zal nog nodig zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is